Sanglek og bevegelsessanger:
NB: Vi legger bare ut rettighetsfrie tekster.
På andre sanger skriver vi om bevegelsene,
men du må, finne teksten andre steder.

"Per Sjuspring"

(Bevegelser - se nederst)

Har du sett Per Sjuspring danse?
Har du sett Per Sjuspring danse?
Tror du ei han danse kan?
Han danser som en adelsmann.
Det var en.

(Neste gang gjentas verset, men slutten blir: Det var to... og til slutt: Det var sju)

Bevegelser:

Dette er en sanglek for en gruppe barn som går (eller småløper) i ring mens de synger, og gjør en enkel tellelek mellom versene.

De to første linjene:
Alle holder hverandre i hendene, og "springer" lystige rundt mens de synger.

"Tror du ei..."
Alle stopper, og snur seg mot hverandre - to og to. Lekeleder snur seg mot den som kommer bak, og på første vers blir det gjerne litt kaotisk mens de finner ut hvem som skal snu seg. Så hytter de med fingeren mot hverandre, parvis. På neste sanglinje snur de seg og hytter den andre veien.

"Det var en."
Her kan lekeleder endre sangrytmen, slik at den blir langsom og bestemt. Alle står stille inn mot ringen på "Det", og setter en fot inn i ringen på "en". Denne telleleken utvikler seg på de neste versene slik at de setter begge føttene inn i ringen på "to".
Tre: Begge føtter pluss et kne.
Fire: Begge føtter pluss begge knær.
Fem: ...pluss en albue.
Seks: ...pluss begge albuer
Syv: ...pluss hodet.

Hvordan leker dere denne sangen? Tips oss gjerne!

HER kan du kjøpe CD med tekster og bevegelser
© 2016 kopirett Kamelen Klara AS | E-post: salg@kamelenklara.no | Org nr: 993284955 | Personvern